Week van de Opvoeding

Van 1 t/m 7 oktober 2018 is het Week van de Opvoeding. In het kader hiervan is er iedere dag een filmpje te zien op deze website en social media, met opvoedtips.

 

 

 

 

Video's opvoedtips

- Structuur

- Positieve dingen zien

- Communicatie 

- Consequent zijn

- Echte aandacht

- Voorbeeldgedrag

- De wereld ontdekken

 

Opvoedtips voor ouders met psychische problemen

  • Stimuleer je kind aan allerlei dingen mee te doen en er actief op uit te trekken, ga als het even kan mee. Probeer interesse te tonen als ze met hun verhalen thuiskomen.

  • Probeer de vragen die kinderen hebben over de ziekte of gedrag van hun ouder eerlijk te beantwoorden. Dit betekent dat je zeker niet alles hoeft te vertellen, maar een antwoord dat passend is bij de leeftijd en mogelijkheden van het kind.

  • Durf als ouder toe te geven dat je niet altijd goed handelde of reageerde. Laat dit niet altijd door de andere ouder doen.

  • Wees eerlijk naar je kind. Ze zien of horen meer dan de ouders denken en niets is erger dan een kind dat de ouders als oneerlijk ervaart.

  • Probeer op de goeie momenten er echt te zijn voor je kind. Met echte aandacht. Dit hoeft je niet de hele dag te doen. Verzwijg je ziekte niet, maar probeer er ook niet te veel nadruk op te leggen.

  • Moedig kinderen aan vriendjes mee naar huis te nemen. Probeer dit te plannen als je dit moeite kost.

  • Breng de school op de hoogte over de thuissituatie, bespreek het met de leerkracht. Laat het kind aangeven op welke manier de klas er mee om moet gaan.